CONSULTANTA

Serviciul de consultanta intervine Ón toate fazele implementarii unui proiect de valorificare a surselor regenerabile de energie.

STUDII

Studiul de fezabilitate, este documentul fundamental pentru decizia realizarii unei investitii si obtinerea finantarii.

ASISTENTA

Asistenta pentru Óntocmirea .cererii de finantare.

Dr.ing.Mihail Predescu

     Consultant RES

Mobile: +40 744 332 412

Fax:     +40 311 00 35 25Web page: www.consultant-res.ro

Email: predescu@consultant-res.ro

str. Soldat Croitoru nr.7, Bucuresti, sector 5

CUI: RO 20174974

Nr.inreg. Reg. Comertului: F40/1631/2003